การดูดซับเป็นตัวแปรสำหรับแสงในช่วงอินฟราเรด

ส่วนใหญ่เป็นมวลของน้ำที่ควบแน่น น้ำมีหลายรูปแบบเช่นหยดของเหลวหรือผลึกน้ำแข็งที่มีขนาดแตกต่างกัน น้ำในรูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้ดูดซับแสงในปริมาณต่างกันปริมาณแสงที่ดูดกลืนก็ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของแสงด้วย การดูดซับเป็นตัวแปรสำหรับแสงในช่วงอินฟราเรดที่กว้างขึ้นของสเปกตรัม แต่ไม่มากสำหรับแสงในช่วงที่มองเห็นได้แคบลง

ประเมินความหนาของเมฆความสูงสูงสุดและความลึกของแสงโดยการรวมข้อมูลเซ็นเซอร์ ABI จากดาวเทียม GOES-R ไปยังแบบจำลองบรรยากาศ อินพุตอีกสองตัวสำหรับโมเดลมาจากสถานีตรวจอากาศบนพื้นดิน อุณหภูมิโดยรอบและความชื้นสัมพัทธ์ที่พื้น สิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อปรับโปรไฟล์อุณหภูมิและความเข้มข้นของก๊าซในโมเดลความแม่นยำของคุณสมบัติทางแสงคลาวด์โดยประมาณถูกประเมินโดยใช้ข้อมูลหนึ่งปีจากปี 2018 สำหรับการตรวจวัดที่สถานที่บนพื้นดินทั้งเจ็ดแห่งในสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางคืนและกลางวันในทุกสภาพอากาศและครอบคลุมพื้นที่กว้างที่ 5 ช่วงเวลานาที