การเปลี่ยนแปลงของการฉายรังสีแสง

การสร้างเครือข่ายตามด้วยการเติมสารเคมีหรือทำให้พวกมันถูกกระตุ้นภายนอกเช่นอุณหภูมิหรือการเปลี่ยนแปลงของการฉายรังสีแสง อีกเครือข่ายหนึ่งเราต้องการสร้างนั่งร้านใหม่โดยใช้กระบวนการเดียวซึ่งสามารถเอาชนะข้อจำกัดของ IPN ที่มีอยู่ได้ เริ่มต้นด้วยนักวิทยาศาสตร์ต้องการค้นหาสารประกอบที่ประกอบตัวเองซึ่งสามารถสร้างเครือข่าย 3 มิติ

อิสระโดยไม่รบกวนซึ่งกันและกัน พวกเขาเริ่มต้นด้วยการเลือกเปปไทด์ที่เรียกว่า RADA16 ซึ่งภายใต้สภาวะทางสรีรวิทยาทำให้เกิดเครือข่ายเนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์ของไฟฟ้าสถิตและการไม่เข้ากับน้ำ จากนั้นพวกเขาก็หันไปหาไบโอโพลีเมอร์ที่เรียกว่าไคโตซานและสารประกอบที่เรียกว่าโพลีเอธิลีนไกลคอล ซึ่งก่อตัวเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันผ่านปฏิกิริยาทางเคมี เนื่องจากกลไกของการสร้างเครือข่ายใน RADA16 และ CH / PEG นั้นแตกต่างกันอย่างมากนักวิทยาศาสตร์จึงคาดการณ์ว่าเครือข่ายเหล่านี้จะไม่รบกวนซึ่งกันและกัน โดยการผสมสารทั้งสองเข้าด้วยกันพวกเขาพบว่านี่เป็นเรื่องจริง ศาสตราจารย์โอสึกะอธิบายว่า “เราผสมวัสดุสองชนิดคือ RADA16 และ CH / PEG และพบว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการสร้าง IPN ที่ต่างกัน