กำแพงศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเลมศูนย์รวมใจชาวยิว

ชาวยิวที่เราเรียกขานกันนั้นความจริงเขาเรียกตัวพวกเขาเองว่าอิสราเอลแปลว่าผู้ที่เคยปล้ำกับพระเจ้าแบบว่าชาวยิวนั้นพวกเขาเชื่อกันจริงๆ จังๆ ว่ามีพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สร้างโลกและสรรพสิ่งต่างๆ ในโลกรวมทั้งมนุษย์ด้วย และพระผู้เป็นเจ้าก็โปรดปรานเลือกเฉพาะชาวยิวนี่แหละว่าเป็นหมู่คนของพระเจ้าแต่เพียงพวกเดียวส่วนคนอื่นๆ ในโลกนี้ไม่ใช่คนของพระเจ้า

โดยพระเจ้าได้ทำสัญญากับประมุขของชาวยิวที่ชื่อว่า “อับราฮัม” ว่าจะดูแลหาที่อยู่ที่กินให้เป็นอย่างดี ขนาดว่าเป็นดินแดนแห่งน้ำนมและน้ำผึ้งเลยทีเดียว มิหนำซ้ำพระผู้เป็นเจ้ายังมาเล่นปล้ำกับหลานชายของอับราฮัมที่ชื่อว่า “จาค็อบ” ทั้งคืน จึงเป็นที่มาของชื่อ “อิสราเอล” นั่นเองสำหรับคำว่า “ยิว” นั้น มาจากพระคัมภีร์เอสเธอร์ในพระคัมภีร์เก่าของชื่อชนเผ่าหนึ่งใน 12 ชนเผ่าของอิสราเอลคือ ชนเผ่ายูดาห์ที่ต่อมาได้ก่อตั้งอาณาจักรยูเดียร์หลังจากอาณาจักรอิสราเอลล่มสลายไปแล้วนั่นเอง ประวัติศาสตร์ของชาวยิวนั้นนานหลายพันปีจึงมีการสร้างอาณาจักร และอาณาจักรล่มสลายในดินแดนที่อ้างว่าพระผู้เป็นเจ้าสัญญาว่าให้เป็นของพวกยิวนั่นแหละ จนในที่สุดถูกพวกโรมันขับไล่ออกจากดินแดนแห่งน้ำนมและน้ำผึ้ง ซึ่งก็คือ ดินแดนปาเลสไตน์ในปัจจุบัน จนพวกยิวต้องระหกระเหินไปอยู่ตามที่ต่างๆ ในโลก กว่าที่จะกลับมาตั้งประเทศอิสราเอลได้ใหม่ในดินแดนปาเลสไตน์อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491