ผลวิจัยไวรัสโคโรนา สามารถอาศัยอยู่บนพื้นรองเท้าได้

ผลวิจัยจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริการะบุว่าเชื้อไวรัสโคโรนา สามารถอาศัยอยู่บนพื้นรองเท้าได้ โดย 50% ของตัวอย่างที่เก็บจากพื้นรองเท้าของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่อยู่ในห้องไอซียูของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีเชื้อ Sars-CoV-2 ที่ทำให้เกิดโรค COVID-19 ปนเปื้อนอยู่

ดังนั้นพื้นรองเท้าของบุคลากรทางการแพทย์อาจจะทำหน้าที่เป็นพาหะของโรคได้เช่นกันนอกจากนี้ นักวิจัยยังระบุว่า จากการที่บุคลากรทางการแพทย์เดินไปมาภายในวอร์ด จึงทำให้มีการพบเชื้อไวรัสกระจายอยู่ทั่วไปบนพื้น แม้แต่ในบริเวณห้องยาที่ไม่มีผู้ป่วย ดังนั้น จึงแนะนำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในวอร์ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่พื้นรองเท้าก่อนที่จะออกจากวอร์ดที่มีผู้ติดเชื้อนอกจากนี้ เชื้อไวรัสยังถูกพบทั้งบนเมาส์คอมพิวเตอร์ ถังขยะ และราวกันตกของเตียงผู้ป่วย เพราะฉะนั้น นักวิจัยจึงกล่าวในรายงานว่า การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ และการตอบคำถามของสาธารณชนเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก